2008.50 Effectanalyse vleermuizen reconstructie Groenekanseweg De Bilt

De gemeente De Bilt is voornemens lindes langs de Groenekanseweg te De Bilt te kappen. Gezien nationale en internationale wet- en regelgeving is het noodzakelijk een effectanalyse uit te voeren naar beschermede flora en fauna. Gemeente De Bilt heeft de Zoogdiervereniging VZZ gevraagd deze effectanalyse voor vleermuizen uit te voeren.