2008.54 Vleermuisleefgebieden in en langs het plangebied van de HOV om de Zuid (Eindrapport)

De opdrachtgever is voornemens in de stadsrand en het buitengebied van de gemeente Utrecht een nieuwe dubbele busbaan of een trambaan aan te leggen, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer traject om Zuid, kortweg HOV om de Zuid genaamd. De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het vaststellen van het voorkomen van vleermuizen in het plangebied. De opdracht bestond tevens uit het onderzoeken welke functies de verschillende deelgebieden voor de verschillende vleermuissoorten vervullen en waar bij de aanleg en gebruiksfase knelpunten of conflicten kunnen ontstaan. Daarnaast bestond de opdracht uit het aandragen van oplossingen voor conflictsituaties waarbij de functie sterk belemmerd of aangetast wordt.