2009.07 Verspreidingsonderzoek Zoogdieren 2008: Noordse Woelmuis

In 2008 is voor het 3e opeenvolgende jaar het verspreidingsonderzoek noordse woelmuis uitgevoerd.
In de periode september-november zijn in vijf gebieden op kilometerhokniveau de meest geschikt
geachte locaties (met behulp van Longworth-inloopvallen) op noordse woelmuizen bevangen.