2009.19 Vleermuisonderzoek MOB-complex Benschop

Bij de uitvoering van de herontwikkeling van voormalig defensieterrein MOB Benschop worden mogelijk verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden. Het was daarom noodzakelijk dat voorafgaand aan de uitvoering onderzoek plaats zou vinden naar de aanwezigheid en de diverse soorten landschapsgebruik van vleermuizen op het terrein. Deze informatie was tevens van belang voor de uit te voeren zogenaamde nee-tenzij-toets.