2009.22 Sterfte onder bosspitsmuizen als gevolg van onderzoek met inloopvallen

Bij onderzoek met inloopvallen wordt altijd het risico gelopen dat er dieren komen te overlijden tijdens het verblijf in een val. Het streven van de Zoogdiervereniging is deze sterfte te minimaliseren, echter binnen het werkbare; in praktijk wordt er om de 12 uur gecontroleerd.
Er is echter nog steeds discussie of het terugbrengen van de tijd tussen de controles van 12 naar 8 uur het aantal sterftegevallen (van met name bosspitsmuis) wezenlijk zal verminderen.