2009.48 Vleermuisonderzoek Meer en Berg 2009

Het terrein van Meer en Berg wordt ontwikkeld tot een park met woningen. Aangezien hierbij natuurwaarden in het geding kunnen zijn worden de vleermuizen in het park gemonitord.