2009.50 Onderzoek naar het populatieverloop van veldmuizen in een aantal plots op Schiphol Airport in 2009

De veldmuisstand wordt reeds gedurende een aantal jaren gemonitord door het KAD. Er werd gemonitord middels de zogenaamde ‘Heropende Gaatjes-methode’, waarbij binnen een bepaald oppervlak alle veldmuisgaatjes worden dichtgestopt en een dag later wordt gecontroleerd welk percentage weer geopend is (maat voor activiteit en dus voor aantallen aanwezig). Aan de Zoogdiervereniging is gevraagd deze monitoring, opgezet door het KAD, in 2009 voort te zetten door de zelfde vakken te controleren.