2006.05 Onderzoek naar de aanwezigheid van boommarters in de Gelderse Vallei

In navolging van het uitgebreide onderzoek naar het voorkomen van boommarters in de Gelderse Vallei 2000-2004 is ook in 2005 het gebruik van het gebied door boommarters onderzocht door leden van de Werkgroep Boommarter Nederland.