2006.08 Advies vleermuisroutes viaduct A2 te Echt

De brug over het Julianakanaal bij Echt wordt/is verhoogd. Dit heeft consequenties voor de functie van het landschap voor vleermuizen. Er is een ‘Compensatie- en Inrichtingsplan Brugverhoging Echt’ opgesteld en er is ontheffing aangevraagd en verkregen m.b.t. de (tijdelijke) negatieve effecten op vleermuizen. Als gevolg van vertragingen in de bouwwerkzaamheden, en als gevolg van het strenge winterweer in de eerste maanden van 2006 zal niet voldaan kunnen worden aan de voorwaarde dat de route en het gecompenseerde foerageergebied uiterlijk op 15 maart 2006 weer is hersteld.