2006.10 Vleermuizen in de ontwikkelingsgebieden Nieuwe Vaart, Tuinveld, Grote Geest-Zuid en Gantel

De vier terreinen ‘Nieuwe Vaart’, ‘Tuinveld’, ‘Grote Geest-Zuid’ en ‘Gantel de Baak’ zullen worden herontwikkeld met het oog op nieuwe woningen en recreatie. Bij de ontwikkeling van de terreinen zal vanuit de zorgplicht die voortvloeit uit de Flora en Faunawet rekening moeten worden gehouden met de effecten van de ontwikkelingen op de vleermuizen en de functies die het landschap heeft voor vleermuizen.