2006.14 Vleermuizen in het projectgebied ‘Bos en Water’ te Haastrecht

Door Aqua-Terra Nova BV is een Eco-Effectscan uitgevoerd voor het plangebied. Hierbij is op basis van een quick-scan met locatiebezoek gebleken dat de locatie mogelijk wordt gebruikt door enkele beschermde dierensoorten. Hierbij gaat het onder andere om vleermuizen. Aqua-Terra Nova heeft daarom aan de Zoogdiervereniging VZZ gevraagd onderzoek te doen naar het voorkomen van vleermuizen rond de te ontwikkelen bouwlocatie ‘Bos en Water’ te Haastrecht.