2006.15 Vleermuisinventarisatie Randenburg, Zuid-Holland

Bij de herontwikkeling van de locatie Randenburg te Reeuwijk zal rekening moeten worden gehouden met het huidige voorkomen van krachtens de Flora- en Faunawet beschermde vleermuizen. De voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van een inventarisatie naar vleermuizen uitgevoerd in de maand mei.