2006.19 Vleermuisonderzoek Geuzenveld-Slotermeer

In de Eendrachtsparkbuurt in het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer van de gemeente Amsterdam
wordt een aantal bouwblokken gesloopt in het kader van wijkvernieuwing. Door de geplande sloop zijn mogelijk schadelijke handelingen t.a.v. vleermuizen op voorhand niet uit te sluiten. In het kader van de Flora- en faunawet diende onderzoek plaats te vinden naar de vleermuiswaarden van het plangebied. Ingenieursbureau BCC bv heeft de Zoogdiervereniging VZZ opdracht gegeven tot het uitvoeren van dit onderzoek.