2006.32 Vleermuisleefgebieden op en rond het golfterrein De Haar (Vleuten)

De opdracht voor de VZZ bestond uit het vaststellen van aanwezige vleermuissoorten en het gebruik door vleermuizen van het golfterrein de Haar in Vleuten. De inventarisatie bestond uit het vaststellen van (belangrijke) jachtgebieden en vliegroutes van de verschillende soorten.