2006.33 Winterverblijven voor vleermuizen in Limburg

In opdracht van de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) heeft de Zoogdiervereniging VZZ een onderzoek uitgevoerd naar de in Limburg aanwezige overwinteringsverblijven en de daarin verblijvende vleermuizen.