2006.34 Vleermuizen op twee locaties langs de N269

Er bestaan plannen om op twee locaties langs de N269 aanpassingen te verrichten. Om vast te stellen of de ingrepen nadelig kunnen zijn voor vleermuizen heeft de Provincie Noord-Brabant de Zoogdiervereniging VZZ verzocht hiernaar onderzoek te doen. Dit verslag geeft de resultaten hiervan weer.