2006.35 Vleermuisonderzoek Geeserstroom

In de beekdalen van de Geeser- en Aalderstroom wordt ongeveer 1.200 ha landbouwgebied omgezet in natuur. Veel van de geplande werkzaamheden zullen naar verwachting een positief effect hebben op vleermuizen. Een deel ervan kan echter mogelijk leiden tot, al dan niet tijdelijke, negatieve effecten. Op 23 maart 2005 is daarom door middel van een eendaags veldbezoek een inschatting gemaakt van de te verwachten effecten van de geplande werkzaamheden op de in het gebied aanwezige vleermuizen.