2006.46 Vleermuizen van de planlocaties wijken Elzenbos en Lombok in de gemeente Brummen

De gemeente Brummen is voornemens op twee locaties (Lombok te Eerbeek en Elzenbos te Brummen) woningen te bouwen en infrastructuur aan te leggen. De gemeente Brummen is wettelijk verplicht te toetsen of deze ingrepen negatief effect hebben op beschermde soorten van de Flora- en Faunawet. De gemeente Brummen heeft Zoogdiervereniging VZZ opdracht gegeven onderzoek te doen naar het voorkomen van vleermuizen op beide locaties.