2006.49 Vleermuizen rond verzorgingstehuis Ruijschenbergh, Gemert

Er zijn voorbereidingen gaande om het verzorgingstehuis Ruijschenbergh te Gemert aanzienlijk te verbouwen. Uit een verkennend onderzoek in augustus ’05 van Staro Bos- en Natuurbeheer bleek dat er in het gebied vleermuizen voorkomen en dat de plannen mogelijk nadelig zouden kunnen zijn voor deze dieren. Daarom is aan de Zoogdiervereniging VZZ gevraagd nader onderzoek te doen naar het belang van het gebied voor vleermuizen.