2006.59 Vleermuizen in het Maasheggengebied

Het Maasheggengebied is gelegen in het oosten van Noord-Brabant, in de uiterwaarden van de Maas. Om meer duidelijkheid te krijgen over het belang van het gebied, en er bij het beheer beter rekening mee te kunnen houden, heeft Staatsbosbeheer de VZZ opdracht gegeven een inventarisatie van vleermuizen in het gebied uit te voeren.