2006.60 Vleermuizenleefgebieden in en langs het plangebied van de spoorlijn Utrecht-Houten

De opdrachtgever is voornemens het spoortraject Utrecht-Houten uit te breiden met extra sporen, ten bate van het Randstadspoor en de spooruitbreiding Vleuten-Geldermalsen (VleuGel). Voor al deze werkzaamheden zal een groot deel van het opgaande groen langs de spoorlijn (tijdelijk) moeten verdwijnen. De opdracht voor de Zoogdiervereniging bestond uit het vaststellen van en het vinden van aanwijzingen over het voorkomen van vleermuizen in het plangebied.