2006.62 Het bomvrije wachtlokaal, gebouw LL als vleermuisverblijfplaats

Op het terrein de Kromhoutkazerne ligt het gemeentelijk monument het bomvrije wacht-lokaal van het voormalige Fort Vossegat. In het gebouw bevindt zich ’s winters een groep overwinterende vleermuizen. In 2004 is men gestart met de restauratie van dit gebouw, waarbij de restauratiewerkzaamheden in 2004/2005 en 2005/2006 ook in de wintermaanden plaatsvonden. Dit had een dramatische teruggang van de vleermuispopulatie tot gevolg. Hierna is de Zoogdiervereniging VZZ gevraagd wat gedaan moet worden om de populatie te herstellen en welke mogelijkheden er zijn voor andere vormen van gebruik.