2008.53 Monitoringsprogramma voor de meervleermuis in zomer- en winterverblijven

In dit rapport is de meest actuele kennis over de levenswijze van de meervleermuis samengevat. Deze kennis is verzameld tijdens jarenlang veldonderzoek door Anne-Jifke Haarsma (Batweter onderzoek en advies) samen met een groot aantal vrijwilligers.