Zoogdier / jaargang 18 / nr. 3 / september 2007

Deze uitgave van Zoogdier bevat onder andere de volgende onderwerpen: de invloed van muizen op de voortplanting bij boommarters, ingekorven vleermuizen in kaart, en zoogdierinventarisatie in Estland.