Marterpassen 004 / 1996 (pdf)

De inhoud van deze Marterpassen;

Openingszetten 
•Dubbel  informeren
•Van het bestuur
•Investering  en  beloning

Werkvergaderingen met excursies
•Op de Slangenburg bij Doetinchem
•Twee secties en naar Rozendaal

Boommarterinventarisatie Nederland
•Het  BIN-project na twee j a a r  
•Stand van zaken in het noorden van het land en het steenmarter-probleem
•'Bekende plekjes '
•De  boommarter  op het Kroondomein
•Wie zoekt die vindt:  sporen van de boommarter in Brabant  
•Een boommarterboom bij Baarn  
•Krabsporen in midden-Brabant: aan welk dier toe te schrijven?  
•Krabsporen van boommarter en huiskat  
•Over  het klimmen van de boommarter en de sporen die daarbij ontstaan  

Overig veldonderzoek
•Het zenderonderzoek te Rozendaal: de ervaringen in het eerste jaar 
•Het  boommarteronderzoek op Hagenau
•Observaties  bij  de  eerste  Gooise nestboom
•Beïnvloeding van nest-gedrag van boommarterwijfjes door aard van nestplaats
•Sporen in de sneeuw

Bescherming
•Boommarteropvang: een lach en een traan

Discussie en vragen
•Zijn verkeersslachtoffers voorspelbaar?
•Een verkenning langs een dodenweg
•Monitoring van  de boommarter:  kan  dat wel?
•Havik  achtervolgt boommarter?
•Vallen jonge boommarters vaak uit het nest?

Laboratoriumonderzoek
•Hoe gaat nu zo'n sectie precies?  
•Het vaststellen van de aanwezigheid van de boommarter met behulp van enkele haren
•Gedragswaarnemingen in gevangenschap: moeder en jongen bij het nest

Ervaringen en waarnemingen van anderen
•Boommartervondsten in 1995: het blijft . . .  zeker  weten
•De boommarter in relatie tot...holenbroeders
•Rust- en nestplaatskeuze bij boommarters 
•Het  14e Marderkolloqium  op  14-17 september te Kouty  by Ledet nad  Sázavou  (Tsj)  
•Boommarters in  en  om het Gooi in  het verleden
•Boommarters in  het Speulder- en  Sprielderbosch 

Literatuur en de media
•Gebruikte en ontvangen literatuur
•De boommarter in  de Nederlandse media
•Advertentie

Huishoudelijke zaken
•Jaarverslag WBN
•Financieel verslag
•Ledenlijst WBN

Colofon