Marterpassen 003 / 1995 (pdf)

De inhoud van deze Marterpassen;

A: Openingszetten; •De toestand van de boommarter in Nederland •Van het bestuur •Grensverschrijdend

B: Excursieverslagen; •Een boommartermiddag in Zuid-Limburg op 26 maart • De excursie in boswachterij Chaam op 1 oktober

C: Boommarterinventarisatie Nederland; •Het BIN-project na het eerste jaar: er kan nog meer bij! •Het inventarisatie-weekend in de Drents-Friese Wouden •Opnieuw een boommarternest in het noorden van Nederland •Een marter omsingeld door merels •Bericht van een regio-coördinator aan een regio-coördinator •Douglassen en berken als eet- en slaapbomen voor marters

D: Overig veldonderzoek; •Het boommarteronderzoek op de Imbosch •Raadselachtige val van boommartertje uit nestholte •Het onderzoek te Rozendaal: het vangen is begonnen. •Bosuil valt boommarter aan

E: Andere ervaringen; •Boommartervondsten in 1993 en 1994: opnieuw ... zeker weten •Boommarters en wetenschappers •Het 13e Mardercolloquium, 16-18 september, Berg en Dal •De boommarter in relatie tot ... andere roofdieren in Zuid-Limburg •

 

F: Verleden; Boommarters op de Sallandse Heuvelrug in het verleden •De geschiedenis van de Werkgroep Marterachtigen Noord-Nederland 

G: Literatuur en media; •Literatuur waarnaar in Marterpassen III wordt verwezen en literatuur over de boommarter ontvangen in 1994 •De boommarter in de Nederlandse tijdschriften en andere media in •"In het Rijk der Marters"

H: Huishoudelijke zaken; • Jaarverslag WBN  •Financieel verslag, Balans per 31 december en Begroting 1995 WBN •Ledenlijst WBN •Tentoonstelling over de boommarter •Oproep: "Tellen van eekhoorn nesten "

Colofon