Marterpassen 001 / 1992 (pdf)

De inhoud van deze Marterpassen;

A:De eerste passen; • Bij een begin •Schijn bedriegt?• Zo zien wij het!•Samenwerking?  

B: Excursies;  •De Imbosch-excursie op 28 maart • Het bezoek aan het Instituut voor Wildbiologie in Giessen op 5 september • De excursie over de Utrechtse Heuvelrug-excursie op 10 oktober.

C: Veldonderzoek; •Nestbomen van de boommarter op minder verwachte plaatsen Waarnemingen bij de door Peter opgespoorde nestboom •Nog altijd komt de boommarter in Twente voor •Uit het Drents-Friese Woudengebied: waarnemingen en berichten •Wie zitten er in oude spechtenholten: vleermuizen of boommarters? •Zijn uitwerpselen bruikbaar bij de inventarisatie van de boommarter? •Het concept "Waarnemingenformulier boommarter" met bijbehorende toelichting.

D:Laboratoriumonderzoek   •Voedselkeuze van een steenmarter en een boommarter en het voorkomen van 'eigen' haren in hun mest  •Voedsel van de boommarter op grond van maaginhouden •Verzamelen van haar en ander weefsel van boommarters voor toekomstig genetisch onderzoek      

E:Diversen  •Impressies van het Marderkolloquium 1992 (Lindow, Duitsland) • De boommarter in relatie tot. .. de zwarte specht

F: Elders verschenen publicaties over boommarters in 1991 •De boommarter op de Imbos (overgenomen uit "Huid en Haar" 11 (1), 1992) • Acht columns "Vandaag of morgen" (overgenomen uit "NRC Handelsblad", 1992)

G: Literatuur •Literatuur waarnaar in Marterpassen inhoudelijk wordt verwezen • Literatuur verschenen over de boommarter in Nederland uit de periode 1981-1991

H: Huishoudelijke zaken •Jaarverslag WBN 1992 •Financieel verslag WBN over 1992 en begroting 1993  •Huishoudelijk Reglement WBN •Ledenlijst WBN •Colofon