Marterpassen 002 / 1994 (pdf)

De inhoud van deze Marterpassen;

A: Openingszetten; •De ontdekking van een paradox •Stand van zaken: hoe ver zijn we met de WBN? •Mijn eerste ontmoetingen

B: Excursies; •De Drentse bossen-excursie op 27 maart •De excursie in het Noordhollands Duinreservaat op 2 oktober

C: Boommarterinventarisatie Nederland; •De opzet en organisatie van het BIN-project in het kort •De stand van zaken in Groningen en Drenthe •De eerste keer

D: Overig veldonderzoek; •Het mysterie van de boommarter ten westen van Amsterdam •Boommarters in het Noordhollands Duinreservaat: niet langer ongeloofwaardig • De nestboom op Berkenheuvel •Waar kiest de boommarter zijn nest- en dagrustplaatsen?• Verschillende typen nestkasten voor boommarters 

E: Laboratoriumonderzoek; •PCB' s in boommarters

F: Bescherming en beleid; •De wettelijke status van de boommarter in Nederland

G: Ervaringen en waarnemingen van anderen •Boommarters, zeker weten! Vondsten en waarnemingen uit de periode 1989-1993 • Vijftig jaar boommarters op Leuvenhorst •De boommarter in relatie tot... de vos • Impressies van het Marderkolloquium 1993 •Boommarter achtervolgt huiskat 

H: Elders in 1993 verschenen publicaties in Nederland; •Marters mysterieuze medebewoners              • Boommarters onder dak •De rollen omgekeerd: Buizerd Buteo buteo pakt boommarter Martes martes •De vondst van een jonge boommarter als prooi op een buizerdnest

I: Literatuur; • Literatuur waarnaar in Marterpassen  wordt verwezen 
Literatuur over de boommarter verschenen in Nederland (aanvullingen tlm 1992) 
Literatuur over de boommarter verschenen in het buitenland (ontvangen in 1993) 

J.HUISHOUDELIJKE ZAKEN; •Jaarverslag over 1993 WBN •Financieel verslag 1993, balans per 31 december 1993 en begroting 1994 WBN •Ledenlijst WBN 80 •Oproep: Studentenonderwerp "De voortplanting van de boommarter"!? 

Colofon