Marterpassen 005 / 1997 (pdf)

De inhoud van deze Marterpassen;

Opening •Op pad op het marterpad •Nu, na vijf jaar •Plan van Aanpak 1997-1998

Vergaderingen; •De werkvergadering op 30 maart 1996 te Arnhem •Impressies Themadag Boommarter 4-10-1996 Hotel Haarhuis, Arnhem

Boommarterinventarisatie; •Het BIN~project na drie jaar: er kan nóg meer bij! •(inclusief lijst van nestbomen: sempre crescendo) •Zomaar wat boommartertjes bij Vaassen •Een schatting van het aantal boommarters •Krabsporen als onbetrouwbare indicatie van de aanwezigheid van boommarters •Hergebruik van nestbomen

Ecologie; •Zijn naam: Mintwintig; de boommarter van Rozendaal •De nestboom van Beekhuizen •Een korte notitie over het gedrag van twee zogende moertjes: boommarter en steenmarter, onder vergelijkbare omstandigheden •Marters op roofvogelhorsten •Een territorium

Vraagpunten; •In Midden-Utrecht: interview met van den Bijtel

Bescherming; •Waarom een soortbeschermingsplan voor de boommarter? Een "martertunnel"? •De dood van een boommarterjong en wat er aan vooraf •Het grootbrengen van een jonge boommarter

Activiteiten elders; •Het 15e (lustrum) 'Marderkolloquium' van 12-15 sept. 1996 te Kalm,
Oberlausitz (BRD) •Interactie tussen in het wild levende boommarters •Boommarter aan de visvangst

Media, Literatuur; • De boommarter in de Nederlandse media •Gebruikte en ontvangen literatuur

Huishoudelijk; •Jaarverslag WBN •Financieel verslag, Balans per 31 december 1996 en Begroting 1997 •Ledenlijst WBN

Colofon