Marterpassen 006 / 2000 (pdf)

 

 

 

De inhoud van deze Marterpassen:

 

Vergaderingen en excursies;  •Excursie WBN naar Mattemburgh op 5 april 1997; •Excursie WBN naar het Kennemerduin op 7 juni 1997; •Excursie WBN naar Boerskotten op 4 oktober 1997; Boommarters bij het nest; •verslag bijeenkomst op 13 december 1997

Boommarter inventarisatie Nederland;  •Het BIN project in het voorlaatste jaar; •In ons Utrechts Landschap; •Boommartervondsten in Nederland in 1996 en 1997; •Een oude waarneming uit de duinen; •Een territorium in 's-Graveland; Nestkasten voor boommarters in Utrecht;  •Twee over boommarters

Ecologie; •De sprong in het diepe; opvallend gedrag bij de nestboom Amerongen 1997
•Voorlopige resultaten van een onderzoek naar de keuze van dagrustplaatsen
van het gezenderde boommartermannetje Mintwintig

Vraagpunten; •Natuurmonumenten inventariseert boommarters

Bescherming;  •Het lot van Bemard; Boommarteropvang 1997; •De reputatie van onze marter en de jacht; •Marters op ecoducten

Activiteiten elders;  •Boommarters in Duitsland... en in Engeland

Media en Literatuur; Etymologie van het woord "Marter"; De marterklopper; De boommarter in de Nederlandse media; Gebruikte en in 1997 ontvangen literatuur

Huishoudelijk; •Jaarverslag WBN; •Financieel verslag; • Balans per 31 december 1997 en Begroting 1998; •Ledenlijst WBN

Colofon;