Marterpassen 007 / 2001 (pdf)

Inhoud van deze Marterpassen:

Opening; •Eind goed, al goed •De opmaat van een slot - op weg naar het einde

Vergaderingen en excursies; •Excursie naar het Kuinderbos op 7 maart •Excursie in het Speulderbos op 28 maart •Excursie naar het Kroondomein op vrijdag 8 mei Excursie naar 's-Graveland op 5 juni
•Excursie naar Smilde op 3 october •Verslag van de 2e bijeenkomst van nestboom-observeerders op 24 januari

Historie •Hoe het groeide (verschillende interviews)

Faunistiek :Het project BOOMMARTER INVENTARISATIE NEDERLAND; •De boommartersituatie in 1998
•Eindrapport Boommarter Inventarisatie Nederland

Ecologie:• Wodans eik •Veldwaarnemingen 1988
Bijlagen:- Boommarterfamilie belaagd door bijen - Belevenissen bij de nestboom Imbosch 1998
- Klimmende jonge boommarters, het is vallen en optillen - Twee nachtdieren in conflict overdag
- Bosuilpredatie in de omgeving van Gees, 1995- De dappere koolmees

Een oude waarneming van verhuizen

Internationaal •Bezoek van Johnny Birks en Rachel Brooks

Bescherming  •Versnippering in Utrecht

Media en Literatuur  •De marterklopper •Boekbespreking • De boommarter in de Nederlandse media •Gebruikte literatuur •Bibliografie van de boommarter

Huishoudelijk •Jaarverslag WBN •Financiëel verslag, Balans per 31 december 1998 en Begroting 1999
•Ledenlijst WBN

Het allerlaatste woord

Colofon