Marterpassen 010 / 2004 (pdf)

De inhoud van Marterpassen

Voorwoord

Faunistiek
•Boommartervoorkomen in 2003 op de terreinen van Natuurmonumenten
•Boommartervoorkomen in 2003 op Den Treek-Henschoten en in Austerlitz
•Een nieuwe marter op de Hazenberg
•Steenmarters ten westen van de IJssel

Veldwaarnemingen
•Veldwaarnemingen in 2003 van de boommarter
•De boommarter van het Zinkgat
•Krabsporen van de boommarter …anders dan anders
•Oog in oog met een drinkende boommarter

Ecologie
•Boommarters houden niet van beuken
•Genetisch onderzoek aan de Nederlandse boommarterpopulatie
•Boommarters en nestkastjes

Beleving
•De boommarter van het Nationale Park De Hoge Veluwe
‘•Terug naar de Natuur’

Bescherming
•Boommarters in de Gelderse Vallei
•Boommarters te koop

Zijpassen
•De Tayra, de ‘boommarter’ van Zuid-Amerika
•De Dratsi op Yell
•Boommarters in gevangenschap
•De Beermarter van de Veluwe

Media en Literatuur
•Overleveringen uit 1980: Boommarters als belagers
•De Marterklopper
•Rapportbespreking

Huishoudelijk
•Excursie naar Staverden op 29 maart 2003
•Excursie naar Vlaanderen van 2 tot 4 mei 2003
•Themadag Nestbomen in Renkum op 4 oktober 2003
•Jaarverslag 2003
•Financieel verslag Werkgroep Boommarter Nederland-VZZ 2003
•Begroting Werkgroep Boommarter Nederland-VZZ 2004
•Ledenlijst Werkgroep Boommarter Nederland-VZZ

Colofon