Marterpassen 011 / 2005 (pdf)

De inhoud van deze Marterpassen 

 

Opening
Boommarter, mens en techniek

Faunistiek van Nederland
Vergelijking van het voorkomen van de boommarter in Nederland in de perioden 1989-1999 en 2000-2004

Faunistiek van de kerngebieden
•Boommarters op het zuidelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug
•Inventarisatie van terreinen van Natuurmonumenten en het Geldersch Landschap
•Boommartervoorkomen in 2004 op Den Treek-Henschoten en in Austerlitz
•Boommarters in het Gooi en in Baarn in 1995-2004
•Boommarterwaarnemingen in 2004 in Flevoland

Faunistiek van de perifere gebieden         

•Aan de andere kant van de IJssel
•Boommarters in oostelijk Friesland
•Boommarters in de beide Hollanden

Veldwaarnemingen
•Veldwaarnemingen in 2004 van de boommarter
•Zwarte Ridders verjagen Riddermarter-gezin
•Boommarters in Vlaanderen: nog zekerder weten!
•Boommarter betrapt in de werkschuur
•Boommarters, ballonnen en …
•Ontmoeting

Ecologie
•Longworm Capillaria bij een boommarter
•Bewoningssporen van de boommarter op de Veluwezoom

Bescherming
Conclusies na twee jaar onderzoek in de Gelderse Vallei
•Boommarter en ontsnipperingsbeleid
•Verzorgd van de wieg tot voorbij het graf
•En wat doe je dan?
•Boommarters en gekandelaberde bomen
•Boommarter en nestkasten
•De steenmartercursus

Fotografie
Enkele ervaringen met de "hengcam"
•De eerste ervaringen met de "hengcam" op de Veluwezoom
•Digiscopie veranderde mijn leven

Diversen, Media, Literatuur
Boommarter en Selma Lagerlöf
•Geef eens om een boommarter
Boommarter doodgereden in hartje Amsterdam
•Literatuurlijst 

HUISHOUDELIJK 
•Excursie in het Kroondomein op 20 maart 2004
•Excursie naar begraafplaats Rusthof en de Kaapse Bossen op 2 oktober 2004
•Jaarverslag 2004
•Begroting 2005 Werkgroep Boommarter Nederland-VZZ
•Financieel verslag 2004 Werkgroep Boommarter Nederland-VZZ
•Ledenlijst Werkgroep Boommarter Nederland-VZZ

Colofon