Marterpassen 013 / 2007 (pdf)

De inhoud van deze Marterpassen

Opening/Voorwoord

Faunistiek
•Boommarters in de Gelderse Vallei in 2006
•De boommarterterritoria in 2006 op de centraal Utrechtse Heuvelrug
•Boommarters in en om De Bilt in 2006
•Inventarisatie van terreinen van Natuurmonumenten in 2006
•Een nieuwe nestboom in de Kaapse Bossen
•Boommarters op de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug 2006

Veldwaarnemingen
•Veldwaarnemingen in 2006 van de boommarter
•Boommarter inventarisatie Bylaer 2006

Ecologie
Muizenissen 2006
•Een schatting van het aantal boommarters op de zuidelijke Veluwe
•'Beamotters': over boommarters in laagveengebieden

Beleving
•De jeugd van tegenwoordig heeft zo z'n eigen wil
•Beginneling in de periferie

•Kansen voor de hengcam
•In Dierenland met Pluim de eekhoorn
•Kennisuitbreiding van de actuele verspreiding van de boommarter

Huishoudelijk
•Werkgroepbijeenkomst voorjaar 2006 met excursie op de Veluwezoom
•Excursie naar Zeeuws-Vlaanderen op 22 mei 2006
•Werkgroepbijeenkomst najaar 2006 met excursie in het Drents-Friesche Wold
•Bijeenkomst bestuur VZZ en bestuur WBN op 27 november 2006 te Utrecht
•Jaarverslag 2006Begroting 2007 Werkgroep Boommarter Nederland-VZZ
•Financieel verslag 2006 Werkgroep Boommarter Nederland - VZZ
•Begroting 2007 Boommarterstichting
•Financieel voortgangsverslag Boommarterstichting 1 februari 2007
•Ledenlijst Werkgroep Boommarter Nederland-VZZ

Colofon