Marterpassen 014 / 2008 (pdf)

De inhoud van deze Marterpassen

Opening/Voorwoord

Faunistiek
•Inventarisatie van terreinen van Natuurmonumenten in 2007
•Boommarters op de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug 2007
•Wat was er aan de hand op de centraal Utrechtse Heuvelrug in 2007?
•Boommarterinventarisatie in 2007 in Salland (Overijssel)
•Inventaristie Bylaer en het Roekelse Bos in 2007
•Is het landgoed Mensinge geschikt voor de boommarter?

Veldwaarnemingen
•Eerste nestvondst van boommarter in Laagveenmoeras De Wieden
•Veldwaarnemingen in 2007 van de boommarter

Ecologie
•Interactie met boommarters
•Gedrag bij het nest
•Individueel herkenbare boommarters
•Havik bekoopt ontmoeting met marter met de dood
•Steenmarters in de habitat van de boommmarter
•Een ongewone bekleding van een boommarterkribbe

Beleving
•Boommarter in de tuin
•Struikrovers: boekbespreking

Bescherming
•Drie jaar ervaring met de hengcam
•Gedragscode zorgvuldig bosbeheer

Huishoudelijk
•Werkgroepbijeenkomst 17 maart 2007 in de Bergschuur te Amerongen
•Verslag WBN Lustrum 26 en 27 oktober 2007
•Jaarverslag 2008
•Begroting 2008 Werkgroep Boommarter Nederland-VZZ
•Financieel verslag 2007 Werkgroep Boommarter Nederland - VZZ
•Begroting 2008 Boommarterstichting
•Financieel verslag Boommarterstichting 2007
•Ledenlijst Werkgroep Boommarter Nederland-VZZ

COLOFON