Marterpassen 015 / 2009 (pdf)

De inhoud van deze Marterpassen

Opening/Voorwoord

Faunistiek 
•Opgelucht ademhalen in 2008 op Den Treek-Henschoten en bij Austerlitz
•Boommarters op de ZO Utrechtse Heuvelrug: rapport over 2008
•Verslag uit diverse boommarterterritoria in en aan de Utrechtse Heuvelrug
•Inventarisaties op Bylaer en het Roekelsche Bos in 2008
•Boommarterinventarisaties Roekelsche bosch, Planken-Wambuis en Noord-Ginkel
(2005-2008)
•Boommarters in en om De Bilt in 2007 en 2008

Veldwaarnemingen
•Boommarters en dassen, hebben ze wat met elkaar?
•Het mysterie van het Blauwe Bos

Onderzoek
•Hoe betrouwbaar zijn onze hengcam waarnemingen?
•Mogelijkheden en beperkingen van technische hulpmiddelen bij inventarisaties
•Dode boommarters verzamelen: stoppen of mee doorgaan?

BELEVING 
•Boommarters op Planken Wambuis

HUISHOUDELIJK 
•Werkgroepbijeenkomst 15 maart 2008 te Radio Kootwijk
•Werkgroepbijeenkomst 11 oktober 2008 bij SBB te Ossenzijl
•Jaarverslag 2008 
•Financieel verslag 2008 Werkgroep Boommarter Nederland - VZZ
•Begroting 2009 Werkgroep Boommarter Nederland-VZZ
•Financieel verslag Boommarterstichting 2008
•Begroting 2009 Boommarterstichting
•Ledenlijst Werkgroep Boommarter Nederland-VZZ

COLOFON