2010.19 Bever Zwolle, Ruimte voor rivier en bever in ‘De Schellen’

Ruimte voor rivier en bever in ‘De Schellen’

Dit project heeft tot doel gegevens te verzamelen over het terreingebruik van de bever in het plangebied. Deze gegevens worden vergeleken met het inrichtingsplan en de uitvoeringsplanning. Vervolgens worden adviezen gegeven om mitigerende en compenserende maatregelen te treffen om het project doorgang te kunnen laten vinden en tegelijkertijd de bevervestiging te behouden.