2010.20 Mitigatieplan bever scheepswrak Almere Poort

Op de bouwlocatie Almere Poort zijn ruimtelijke ontwikkelingen gaande ten behoeve van woningbouw. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden bleek dat in en rond de tocht grenzend aan de noordkant van de bouwlocatie een bevervestiging aanwezig is. Door de gemeente Almere werd een beverburcht aangetroffen op het eiland met scheepswrak dat zich in deze tocht bevindt. Dit project betreft het opstellen van een mitigatieplan ten aanzien van de bevervestiging rond het scheepswrak te Almere Poort.