2010.25 Jaarverslag NEM zoogdieren 2010

De Zoogdiervereniging verzorgde in 2009 en 2010 in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring de uitvoering van vier monitoringsmeetnetten en de uitgave van een halfjaarlijks verschijnend verslag voor de deelnemers (De Telganger). In dit rapport wordt van deze meetnetten kort weergegeven welke werkzaamheden door de Zoogdiervereniging zijn uitgevoerd. Daarnaast worden eventuele knelpunten besproken, en concept werkplannen voor 2011 gegeven.