2010.37 Vervolgonderzoek vleermuizen en bomen utrecht

In het kader van wettelijke aansprakelijkheid heeft de gemeente Utrecht een
inspectie naar veiligheid van de bomen laten uitvoeren. De onveilige bomen zijn
in een eerdere opdracht door de zoogdiervereniging de beoordeeld op hun
waarde als leefgebied voor vleermuizen. Deze bomen of bomenrijen zijn
beoordeeld op een mogelijke functie als verblijfplaats, vliegroute of bijzonder
jachtgebied.