2010.59 Monitoring vleermuizen landgoed Kernhem 2010

In de periode januari 2010 tot en met september 2010 is vleermuisonderzoek uitgevoerd in het kader van een langlopende monitoring op het landgoed Kernhem en in een deel van het Edese Bos. Daarbij zijn volgens een standaard methode zoals in 1999, 2006 en 2008 eerder is uitgevoerd, van de voorkomende soorten, vliegroutes, zomerverblijfplaatsen, kraamverblijfplaatsen, paarverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen in kaart gebracht. Waargenomen soorten zijn gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, watervleermuis en gewone grootoorvleermuis.