2010.72 Vleermuisonderzoek Meer en Berg 2010

Het terrein van voormalig Psychiatrisch Ziekenhuis Meerenberg te Bloemendaal heeft zijn
oorspronkelijke functie verloren en wordt door Projectontwikkelaar CV Park Brederode ontwikkeld
tot park met woningen. Hierbij kunnen natuurwaarden in het geding zijn. Daarom worden de
ontwikkelingen van de op het terrein aanwezige vleermuizen gevolgd aan de hand van een
monitoringsonderzoek.
Dit rapport bevat de resultaten van 2010, alsmede een vergelijking met eerdere resultaten.