2011.12 Functioneel ontwerp vleermuistoren Opsterland

De Gemeente Opsterland is van plan twee gebouwen te Beetsterzwaag te slopen. In deze gebouwen zijn in een ecologisch onderzoek, uitgevoerd door bureau FaunaX, verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Omdat op de locatie geen nieuwbouw gepland is zijn de mogelijkheden van mitigatie beperkt. FaunaX stelt daarom voor als mitigatie een vleermuistoren te bouwen en heeft de Zoogdiervereniging op 1 april 2011 opdracht gegeven daarvoor een ontwerpschets en advies te leveren.

Hierover gaat dit rapport.