2011.19 Vleermuizen en vogels in de wijken Oud Philipsdorp en Bazelbuurt te Eindhoven

Inhoud va dit rapport:
N.a.v. de renovatie van twee wijken in  Eindhoven is er een op veldonderzoek gebaseerd mitigatieplan geschreven . Hierin wordt staat beschreven hoe en wanneer delen gesloopt kunnen worden, en hoe functies van groen of bebouwing tijdelijk en uiteindelijk definitief zullen worden hersteld en hoe het proces
ecologisch wordt begeleidt.