Producten: Boeken

Product Prijs Omschrijving
€10,23 Wilde zwijnen

De discussies zijn al jaren sterk gepolariseerd. Voorstanders benadrukken de rol van het wild zwijn in het ecosysteem en zijn culturele waarde. Tegenstanders wijzen op de landbouwschade, verkeersveiligheid en de overdracht van ziektes.

Maar hoe groot zijn de risico's van zwijnen nu werkelijk en hoe effectief is het afschotbeleid? Wilde zwijnen belicht objectief de positieve en negatieve kanten.

€34,91 Zoogdieren van Limburg

Zoogdieren van Limburg  beschrijft alle zeventig zoogdiersoorten die in het wild in Limburg voorkomen. De basis voor het boek zijn de 175.000 waarnemingen die in de periode van 1980 tot en met 2007 zijn verzameld.

€20,51 Zoogdieren in Zeeland

Van 1989 tot en met 2008 is op alle mogelijke manieren geinventariseerd. Van alle 62 in het wild levende Zeeuwse soorten is een beschrijving opgenomen. Foto's, figuren en diagrammen ondersteunen de geschetste situatie in Zeeland.

Zoogdieren in Zeeland kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen de Zoogdierwerkgroep Zeeland en stichting Het Zeeuwse Landschap. De fauna Zeelandica geeft gedetailleerde verspreidingskaartjes.

€35,94 Veldgids Europese zoogdieren 2010

Complete en praktische determinatiegids. Nog niet eerder werden alle zoogdieren van Europa tot aan de oostelijke grenzen van de landen van de Europese Unie zo fraai en overzichtelijk in een gids bijeengebracht.

De gids is voorzien van heldere, fraaie tekeningen van Peter Twisk en prachtige kleurenfoto's van Rollin Verlinde. Voor de herkenning in het veld is de nieuwe gids een onmisbaar hulpmiddel.

Pagina's