Nieuw in de Zoogdierwinkel

Product Prijs Omschrijving
€30,00 Zoogdieren van Limburg

Zoogdieren van Limburg  beschrijft alle zeventig zoogdiersoorten die in het wild in Limburg voorkomen. De basis voor het boek zijn de 175.000 waarnemingen die in de periode van 1980 tot en met 2007 zijn verzameld.

€20,00 Zoogdieren in Zeeland

Van 1989 tot en met 2008 is op alle mogelijke manieren geinventariseerd. Van alle 62 in het wild levende Zeeuwse soorten is een beschrijving opgenomen. Foto's, figuren en diagrammen ondersteunen de geschetste situatie in Zeeland.

Zoogdieren in Zeeland kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen de Zoogdierwerkgroep Zeeland en stichting Het Zeeuwse Landschap. De fauna Zeelandica geeft gedetailleerde verspreidingskaartjes.

Pagina's