Zoogdierbibliotheek

In de digitale Zoogdierbibliotheek staan historische jaargangen van de tijdschriften Zoogdier en Lutra.
Ook vind je hier de vrijwilligersnieuwsbrieven Telganger, Castor en een groot aantal onderzoeksrapportages. Verder zijn er een aantal overzichtslijsten met zoogdierliteratuur uitgekomen tussen 1970 en 2006.

      


De onderzoeksrapportages en complete nummers van Zoogdier en Lutra komen per kalenderjaar een jaar na uitgifte beschikbaar. De genoemde publicaties kunnen als pdf bestand worden geraadpleegd of gedownload. Houd er rekening mee dat de pdf's vrij groot (tot 9Mb) kunnen zijn.

 

2008.24 Verspreidingsonderzoek ingekorven vleermuis 2008
2008.26 Vleermuisonderzoek Zuiderklip - fase 2
2008.28 Projectcoördinatie beschermingsplan noordse woelmuis 2007/2008
2008.29 Vliegroute vleermuizen Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
2008.30 Vleermuisvoorkomen langs de Vrijheidsweg te Soest
2008.31 Voorkomen van vleermuizen op en rond de Uithof
2008.31a Voorkomen van vleermuizen op en rond de Uithof Bijlagekaarten
2008.32 Jaarverslag NEM zoogdieren 2008
2008.35 Het belang van de Nieuwe Stadse Zeedijk bij Stad aan ’t Haringvliet voor de noordse woelmuis
2008.38 Vleermuisonderzoek project Wielrevelt
2008.39 Vleermuisonderzoek A13 en N209
2008.41 Meervleermuizen rond de IJssel en Nederrijn
2008.42 Vleermuisvoorkomen in het plangebied Ursulineweg te Leusden
2008.44 Effect van terreinbeheer op muizen in het zuidelijke deel van Natura-2000 gebied ‘Duinen van Texel’
2008.45 Vleermuizen binnen de planlocatie wijk Lombok te Eerbeek
2008.46 Inschatting effecten ruimtelijke ingrepen Lingekwartier op vleermuizen
2008.48 Vleermuisonderzoek Meer en Berg 2008
2008.50 Effectanalyse vleermuizen reconstructie Groenekanseweg De Bilt
2008.52 Boommartermonitoring in de gemeente Ede: Overzicht van de resultaten uit 2008
2008.53 Monitoringsprogramma voor de meervleermuis in zomer- en winterverblijven
2008.54 Vleermuisleefgebieden in en langs het plangebied van de HOV om de Zuid (Eindrapport)
2008.55 Zwermactiviteit van vleermuizen in het najaar voor kalksteengroeven in Limburg
2008.56 Vleermuizen in Wageningen
2008.57 Onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in Polder de Gagel en de Molenpolder
2008.59 Kansenkaarten Zoogdieren Flevoland
2009 Muizeninventarisatie Kappersbulten
2009.02 Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren VONZ 2008
2009.03 Coördinatie Beschermingsplan noordse woelmuis
2009.04 Muizenweekend IJsselvallei
2009.05 Voortgangsonderzoek naar de verspreiding van noordse woelmuis, waterspitsmuis en veldspitsmuis in 2008 met behulp van braakbalanalyse.
2009.06 Waterbodemsanering Biesbosch
2009.07 Verspreidingsonderzoek Zoogdieren 2008: Noordse Woelmuis
2009.13 Plan van aanbeveling grootonderhoud De Woningstichting Wageningen
2009.15 Bats and environmental impact assesment
2009.16 Kansenkaarten Zoogdieren Flevoland
2009.17 Onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in relatie tot het project Zuiderklip
2009.19 Vleermuisonderzoek MOB-complex Benschop
2009.21 Inventarisatie Pallas’ eekhoorn bij Weert
2009.22 Sterfte onder bosspitsmuizen als gevolg van onderzoek met inloopvallen
2009.25 Onderzoek naar belang van de Bosschendijk voor de noordse woelmuispopulatie van de Oude Maas
2009.26 Onderzoek naar (noordse woel)muizen in Staatsbosbeheerterreinen de Korverskooi, Texel 2009
2009.31 Advies konijnenschade Westerpark
2009.32 Vleermuizen MOB Ulicoten
2009.33 Beoordeling ontwerp openbare verlichting rondweg Ommen
2009.38 Vleermuizen in de wijk Slikkeveer te Ridderkerk
2009.41 De vleermuisfuncties van Fort Honswijk
2009.42 Onderzoek naar het voorkomen van de waterspitsmuis in Polder de Peizer- en Eeldermaden in 2009
2009.43 De aanwezigheid van vleermuisfuncties in en om de toren van Fort Honswijk
2009.46 Baardvleermuizen in Ginneken en omgeving
2009.48 Vleermuisonderzoek Meer en Berg 2009
2009.50 Onderzoek naar het populatieverloop van veldmuizen in een aantal plots op Schiphol Airport in 2009
2009.51 Vleermuisinventarisatie Diemerpark
2009.54 Zoogdieronderzoek Vuurtoreneiland bij Durgerdam
2009.56 Onderzoek naar het voorkomen van (noordse woel)muizen rond Oosterend, Texel 2009
2009.57 Onderzoek naar aanwezigheid noordse woelmuis en waterspitsmuizen aan het Spui, te Voorne-Putten
2009.58 Telemetrisch onderzoek naar het landschapsgebruik van de eikelmuis in Zuid-Limburg
2010.07 Verspreidingsonderzoek Nederlandse zoogdieren VONZ 2009
2010.09 Vleermuisfuncties van het Lunet aan de Snel
2010.18 Mitigatieplan Bever Almere
2010.189 Mitigatieplan vleermuizen Radio Kootwijk Tauw en ZV
2010.19 Bever Zwolle, Ruimte voor rivier en bever in ‘De Schellen’
2010.20 Mitigatieplan bever scheepswrak Almere Poort
2010.20 Mitigatieplan bever scheepswrak Almere Poort
2010.25 Jaarverslag NEM zoogdieren 2010
2010.26 Wintertellingen vleermuizen NHW
2010.27 Vleermuisinventarisatie Maashorst
2010.33 Natuurwaardenonderzoek Koudenhoorn
2010.36 Knaagdiermonitoring in Nederland
2010.37 Vervolgonderzoek vleermuizen en bomen utrecht
2010.40 Effecten van karakteristieken op overwintering vleermuizen in de N.H.Waterlinie
2010.42 Vleermuizen hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
2010.43 Monitoring van compenserende maatregelen voor vleermuizen
2010.47 Populatieomvang van eikelmuizen in het Savelsbos
2010.48 Zoogdiermonitoring NP De Hoge Veluwe
2010.57 Eco-onderzoek vleermuizen en holenbroedende vogels Utrecht
2010.58 Muizen Oostvaardersplassen 2010
2010.59 Monitoring vleermuizen landgoed Kernhem 2010
2010.61 Waterspitsmuisonderzoek Groningen 2010
2010.62 Noordse woelmuis en terreinbeheer Texel
2010.66 Eindrapport Keuring mergelgroeven 04-02-13
2010.71 Effecten van populatiebeheer op gedrag van ree, damhert, edelhert en wild zwijn
2010.72 Vleermuisonderzoek Meer en Berg 2010
2010.74 Waterspitsmuis gemeente Utrecht - eindrapport
2011 rapportage Langbroek
2011.027 Dassen langs de N48 def 08-06-2011
2011.03 Vleermuisvoorkomen in het Baarnse bos
2011.04 Mitigatieplan Bever Hengforderwaarden 20110426
2011.05 Vleermuizen OGK N280 Zoogdiervereniging
2011.06 Inventarisaties van hoefdieren in de Oostvaardersplassen
2011.07 Mitigatie en compensatie voor vleermuizen op de Kromhoutkazerne
2011.08 Vleermuizen en gebouwgebruik op het voormalige vliegveld Soesterberg
2011.09 Advies gewelfkelder Bowlespark Wageningen maatregelen voor vleermuisvriendelijke restauratie
2011.12 Functioneel ontwerp vleermuistoren Opsterland
2011.14 rapport Asschatterkeerkade
2011.17 Vleermuisonderzoek_Sloeweg_
2011.19 Vleermuizen en vogels in de wijken Oud Philipsdorp en Bazelbuurt te Eindhoven
2011.21 Inschatting Vlierweg Nunspeet
2011.22 Jaarverslag NEM 2011
2011.23 Rapportage Survey Pallas eekhoorn in Weert
2011.24 waterspitsmuis Poels- en Fluttersbeek

Pagina's