Zoogdierbibliotheek

In de digitale Zoogdierbibliotheek staan historische jaargangen van de tijdschriften Zoogdier en Lutra.
Ook vind je hier de vrijwilligersnieuwsbrieven Telganger, Castor en een groot aantal onderzoeksrapportages. Verder zijn er een aantal overzichtslijsten met zoogdierliteratuur uitgekomen tussen 1970 en 2006.

      


De onderzoeksrapportages en complete nummers van Zoogdier en Lutra komen per kalenderjaar een jaar na uitgifte beschikbaar. De genoemde publicaties kunnen als pdf bestand worden geraadpleegd of gedownload. Houd er rekening mee dat de pdf's vrij groot (tot 9Mb) kunnen zijn.

 

2011.25 evaluatie 2 generaties faunabeheerplannen
2011.26 Plan van Aanpak Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
2011.29 Heideverbinding Spanderswoud en de das - 110928
2011.30 Effecten beschrijving boomverjongingsplan Amerongerwetering - kopie
2011.31 Vleermuisonderzoek dienstwoningen Apedoornseweg te Hoenderloo DEF
2011.32 Monitoring vleermuiswaarden MOB-complexen 2011 - DEF 111031
2011.33 Rapportage grote bosmuis Ruiten Aa 2011
2011.34 Mitigatie & compensatieplan buitenplaats Ursulineweg
2011.35 rapport Lunetten II
2011.36 Zoogdierwaarden kloosterterrein Sibculo - eindrapport e
2011.37 De das in het gebied Monnikenberg te Hilversum - versie 13122011
2011.40 De meervleermuis in Nederland
2011.41aanvullend vlms onderzoek nwe inrichting fort Vechten 02 rapnr 2011
2011.42 muizen Oostvaardersplassen 2011
2011.45 rapport functies Keutelbeek vleermuizen april 2012
2011.47 Vleermuizen inventariseren rond Baarn-Soest 2011
2011.49 Vleermuisonderzoek Oostvaardersplassen
2011.51 Noordse woelmuis Tiengemeten 1993-2010
2012-34 Advies vleermuisvriendelijke verlichting Zevenaar Zoogdiervereniging 2012
2012.01 Veldmuisonderzoek Schiphol 2011
2012.09 rapportage wegvangen Pallas' eekhoorn fase 2 & 3.
2012.12 Handleiding ottermonitoring
2012.13 Rapportage natuurtoets De oase Zoogdiervereniging november 2012
2012.16 Rapportage Amerikaanse nerts EINDRAPPORT 2013 170613
2012.19 vleermuizen Nijnenoordallee Wageningen
2012.20 Mitigatieplan noodkap populieren Roer
2012.29-Monitoring MOB 2012
2012.31 rapport Jachthuis Hubertus
2012.34 Advies vleermuisvriendelijke verlichting Zevenaar Zoogdiervereniging 2012.
2013.02 veldmuisonderzoek Schiphol 2012 vs2
2013.023 Rapport mitigatie lekkanaal DEF
2013.06 vleermuisonderzoek Schuttersbosch Eindhoven
2013.07 Monitoring vleermuistunnel Kenniscampus 2010 - eindversie 03-04-2013
2013.08 Levend_vangen_hanteren_en_merken_van_muskusratten_Bart_Meijer_2013
2013.09 Rapport risico-analyse muntjak eindrapport 16-09-13 def
2013.10 eindrapport VONZ 2012
2013.11 Rapport dassenschade en preventie Faunafonds EINDRAPPORT
2013.12 nem overige vlm tussenverslag mei 2013
2013.13 Rapport Steenmarteroverlast Zoogdiervereniging 13 (1)
2013.14 predatie gans Eindversie
2013.14 predatie gans Eindversie
2013.15 fase 4 rapportage wegvangen Pallas' 2012 _2013
2013.19 Evaluatie mitigatie bevers Almere
2013.21 Tweekleurige vleermuizen windpark NOP
2013.26 Vleermuisonderzoek Energiecentrale Harculo
2013.27 Eindrapport Vleermuisonderzoek Mozaiëk Wijchen 21-10-13
2013.28 Monitoring vleermuiswaarden MOB-complexen 2013
2013.35 Inventarisatie grote bosmuis Groningen & Drenthe 2013
2013.38 rapportage wegvangen Pallas' eekhoorn fase5
2013.39 Muntjak Goirle - eindrapport 10-01-14
2013.40 Rapport Hopping detector Utrecht
2014.003 advies mitigatie vleermuizen Klaprozenweg Amsterdam-Noord
2014.007 Beheerrichtlijn Fort Asperen
2014.009 Serena Report - Red squirrel and Siberian chipmunks in Tilburg
2014.01 veldmuisonderzoek Schiphol 2013
2014.012 Beoordeling Botshol & Kortenhoef
2014.014 Voorjaarskamp zoogdieren inventariseren 1 veldwerkgroep
2014.023 Onderzoek naar nieuwe onderzoeksmethode gebruik bruggen door meervleermuizen
2014.023 Rapport Noord-Holland Bijlage I t-m IV.
2014.030 Noordse woelmuis & waterspitsmuis Hoorn & Etersheim 2014
2014.031 Quick scan vleermuizen vestingwallen Doesburg
2014.037 Monitoring vleermuiswaarden MOB-complexen Heesch, Schaijk en Baarle-Nassau. Resultaten 2014.
2014.04 Vleermuizen in mijn tuin
2014.06 Analyse effecten en oplossingsrichtingen voor verlichting bij N572 nabij Echt
2014.10 Voortgangsnotitie 2014 Lunetten 2
2014.11 Mitigatieplan Harculo
2014.13 rapport Aalsterweg BP
2014.15 Rapportage_Veldproef muskusratten_Pilot zenderonderzoek
2014.22 Beheeradvies Fort bij Rijnauwen 2014
2014.25 Basisrapport hamster
2014.26 Mitigatie en compensatieplan vleermuizen ontkluizing Keutelbeek
2014.27 Rapport boombewonende vleermuizen
2014.28 Activiteitenplan vleermuizen ontkluizing Keutelbeek Sittard
2014.29 KLPD Leusden Rapportage
2014.31 grote bosmuis Ter Apel 2014
2014.32 Sanne Westbroek Exotic species in the Netherlands
2014.34 Jaarverslag NEM-Zoogdieren 2014
2014.35 Werkplannen NEM-Zoogdieren 2015
2014.38 Input resultaten transecten 2014 SvI Museumkwartier
2014.41 Mitigatie- en compensatieplan KLPD Leusden
2014.42 Onderzoek naar effect van vleermuisvriendelijke verlichting Zevenaar
2014.43 Monitoring rosse woelmuis mbv braakballen bosuil
2014.45 Nachtvlinders in het dieet van de gewone grootoorvleermuis
2014.46 Beoordeling staat van instandhouding
2014.52 veldmuisonderzoek Schiphol 2014
2014.54 Rapport 2014 Keuring mergelgroeven
2014.55 Het lokale netwerk van een kolonie gewone grootoorvleermuizen (Plecotus auritus) in IJsselstein Utrecht
2014.56 NEM Zoldertellingen provincie Utrecht
2015.087 Inventarisatie van kleine marterachtigen in vier onderzoeksgebieden rond Deventer
2016.18 Van Mook tot Maastricht
2017.37 Monitoring van de eikelmuis in het Savelsbos in 2017
Beheerwijzer landschappelijke maatregelen voor kleine marterachtigen
Castor 001 / 1997 (pdf)
Castor 002 / 1997 (pdf)
Castor 003 / 1998 (pdf)
Castor 004 / 1998 (pdf)
Castor 005 / 1999 (pdf)
Castor 006 / 1999 (pdf)
Castor 007 / 2000 (pdf)
Castor 008 / 2001 (pdf)

Pagina's